sPrinter

Autor(i): sPrinter tím, Oliver Hollý, Matej Pavelka, Lubomír Maťuga, Ladislav Kašša, Milan Gallo, Bence Nagy, Andrej Šuty

Základné údaje

Procesor: STM32F4
Veľkosť pamäte: 165 kB
Frekvencia: 180 MHz
Senzory: Lidar, suntracker, encoder, IMU (accel, gyro, mag)
Pohon: 6xBDC motor, podvozok rocker-bogie
Napájanie: 3s Lipo
Programovací jazyk: C/C++
Zaujímavosti: 3D tlač vo vesmíry, z lokálne dostupných materiálov a energetických zdrojov
Domáca stránka robota: --

Popis

Pracujeme na študentskom projekte, ktorého cieľom je experimentálne overenie a čiastočná realizácia možnosti 3D tlače pevných štruktúr, z lokálne dostupných materiálov , napríklad mesačný regolit. Energia na roztavenie materiálu a následnú 3D tlač je zo slnečného žiarenia, ktoré sústredíme fresnelov