Roboty - prihlásení

(Ak nie ste v zozname, znamená to, že som ešte nedostal Vašu prihlášku. Ozvite sa co najskôr na adresu 'balogh@elf.stuba.sk'.)

Index


Stopár


Myš v bludisku


Sklad kečupov


Voľná jazda


Robotí šprint


Tam a späť


Štatistiky

Počty prihlásených robotov:
  • 0 Spolu

  • 0 Stopár
  • 0 Myš v bludisku
  • 0 Sklad kečupov
  • 0 Voľná jazda
  • 0 Robotí šprint
  • 0 Tam a späť
Stav ku dňu: 07. 04. 2020, 07:56:58