Posunovač

Autor(i): Ján Gaňa

Základné údaje

Procesor: Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: 84MHz
Senzory: TCRT5000,HCSR-04,VL53L0X,MPU-9250
Pohon: Nema17
Napájanie: Li-ion
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--