Columbus2

Autor(i): Matúš Magyar

Základné údaje

Procesor: LEGO EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: LEGO Mindstorm EV3
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--