[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]

Morqa

Author(s) / Autor(i): Andrej Lenčucha, Andrej ®elezňák


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: 32bit - NXT
Memory / Pamä»: 64KB RAM, 256KB flash
Freqency / Frekvencia: 48MHz
Sensors / Senzory: Lego
Driven by / Pohon: Lego
Powered by / Napájanie: 7.4V, 1500mAh
Programmed in / Programovací jazyk: RobotC
Interesting / Zaujímavosti: cestu hµadá pravidlom pravej ruky
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.