Technické informácie

Popis súťažnej dráhy

Dráha bola rozostavená v miestnosti DE-150 na štyroch bežných stoloch 60x150cm. Bola nakreslená čiernou matnou farbou na obvyklý baliaci papier. Celková dĺžka 6m, z toho meraný úsek predstavoval 5m. Na začiatku bol štartovací kruh, 50cm úsek na zachytenie čiary a potom samotná súťažná dráha. Na nej sa nachádzali rôzne prekážky:

Najťažšiu prekážku predstavovala tehlička, tunel ani prerušenie čiary nespôsobovali súťažiacim väčšie problémy.

Zvláštny druh prekážky predstavovali neustále zmeny osvetlenia dráhy, zapríčinené filmovaním a fotografovaním priebehu súťaže. Ani tento problém veľmi neovplyvnil jednotlivé jazdy.

Podľa vyjadrenia súťažiacich bol povrch dráhy veľmi dobrej kvality, použité senzory výborne detekovali jej okraje.

Celkový tvar dráhy je na obrázku.

Cela draha merala 6 m, sutazny usek 5 m.
Obr. 6. Celkový pohľad na dráhu

Ak chcete datailnejsi obrazok, kliknite nanho.
Obr. 7. Tvar dráhy s vyznačenými prekážkami


Naspä»


O túto stránku sa stará a je za ňu zodpovedný: Richard Balogh. Posledná zmena: