SPRÁVA
ZO SÚŤAŽE MOBILNÝCH ROBOTOV
na KAR FEI STU v r. 2000


[ Slovak / English ]


Obsah

 1. Úvod
 2. Pravidlá
 3. Priebeh súťaže
 4. Porota
 5. Výsledková tabuľka
 6. Súťažiaci
 7. Sponzori
 8. Technické informácie
 9. Technické informácie o robotoch
 10. Informácie a prihlášky

Úvod

V priebehu zimného semestra 1999/2000 vyhlásila Katedra automatizácie a regulácie Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FEI STU) súťažnú prehliadku autonómnych mobilných robotov. Cieľom súťaže bolo podporiť študentskú mimoškolskú tvorivosť, popularizovať nové technológie vo verejnosti.

Súťažná úloha spočívala v čo najrýchlejšom prejdení danej dráhy, ktorá bola vyznačená 15mm širokou tmavou čiarou. Na dráhe sa mohli vyskytovať rôzne prekážky. Takáto úloha má svoj predobraz v mnohých reálnych aplikáciách, napr. skladovom hospodárstve.

Podrobné súťažné podmienky sú v pravidlách. Všetky informácie o súťaži sú k dispozícii aj na špeciálnej stránke, prístupnej na internetovej adrese

http://www.kar.elf.stuba.sk/akcie/contest.html

Priebeh súťaže

Dňa 10. mája 2000 o 13:00 sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU uskutočnila fakultná súťaž mobilných robotov organizovaná Katedrou automatizácie a regulácie. Miestnosť DE-150 bola plná, súťaž bola zaujímavá nielen po technickej stránke, ale aj divácky atraktívna a napínavá. Najmä vďaka divákom vládla v sále skutočne súťažná atmosféra, diváci prežívali každú jazdu, zvládnutie prekážok oceňovali potleskom a výdatne povzbudzovali.

Poslucháreň praskala vo švíkoch
Obr. 1. Nabitá poslucháreň DE-150

Súťaž otvoril krátkym príhovorom vedúci Katedry automatizácie a regulácie, prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD., v ktorom okrem iného predstavil členov poroty.

Po ňom sa divákom prihovoril Ing. Richard Balogh, ktorý divákom v krátkosti vysvetlil cieľ súťaže a pravidlá.

Súťažiaci si vylosovali poradie a bez otáľania sa pripravili na štart. Prvé kolo bolo zjednodušené tým, že na dráhe nebola umiestnená prekážka - tehlička. Napriek tomu sa v tomto kole nepodarilo odštartovať robot Iber I súťažiaceho Palenčára, ktorý nedokázal nájsť čiaru a v podstate ani nevyšiel zo štartovacieho kruhu. Ostatné roboty - Pathfinder P. Lacku a Mobot I a Mobot II A. Diósiho dráhu zvládli bez problémov.

V druhom kole všetci s napätím očakávali, ako si roboty poradia s tehličkou, postavenou na dráhe. Pathfinder zaváhal, ale napokon tehličku začal obchádzať. Bohužiaľ, nepodarilo sa mu opäť nájsť čiaru. Búrlivým potleskom preto obecenstvo ocenilo výkon robota Mobot I, ktorý prekážku bravúrne obišiel. O to väčšie bolo sklamanie z druhého neúspešného pokusu J. Palenčára. Diósiho Mobot II si s prekážkou tiež poradil bez problémov.

Mobot II obchádza prekážku na dráhe. Posledné kolo bolo úspešné aj pre Pathfinder, ktorý napokon úspešne prekonal aj tehličku na dráhe a prišiel do cieľa dokonca v najkratšom čase. Žiaľ, víťazstvo mu tesne uniklo. Absolútnym víťazom sa stal Mobot II, ktorého skonštruoval Albert Diósi. Najväčší bodový náskok získal najmä tým, že úspešne absolvoval všetky tri pokusy, čím získal 100 bodový bonus.

Porota na základe pravidiel hodnotila nielen najkratší čas na prejdenie dráhy, ale aj konštrukciu, design, bezpečnosť, spoľahlivosť a inteligenciu robota.

Albert Diósi získal nielen prvé miesto s robotom Mobot II, ale aj so starším modelom Mobot I. Na treťom mieste sa umiestnil Peter Lacko s Pathfinderom. Robot Iber I Jána Palenčára, žiaľ, neukončil úspešne ani jedno kolo.

V prestávke, kým sa porota radila pred vynesením konečného výsledku, predviedol divákom svoj nesúťažný model robota hosť - pán Hečko. Potom prof. Jurišica odovzdal ceny víťazovi i ostatným zúčastneným, poďakoval divákom i organizátorom a pozval všetkých na ďalší ročník.

Po skončení súťaže sa mohli diváci pozrieť na ukážku víťaznej práce študentov Ďurinu a Mičušíka Monitorovanie a riadenie mobilného robota v priestore s prekážkami. Mobilný robot SID, s kamerou snímajúcou scénu, bol ocenený v dopoludňajšej prehliadke prác ŠVOČ.

Porota

Predseda vedecko-pedagogickej rady odboru Automatizácia vymenoval komisiu v zložení:

Porota pozorne sledovala čo sa deje. Prof.Ing. Ladislav Jurišica, CSc. (Katedra automatizácie a regulácie)
Ing. Juraj Gacho (Katedra automatizácie a regulácie)
Ing. Jozef Omelka (MicroStep - HDO, s.r.o.)
p. Pavol Nittnaus (Volkswagen Slovakia, a.s.)

Ing. Richard Balogh (Katedra automatizácie a regulácie)
(tajomník)


Obr. 3. Komisia pozorne sleduje prípravy na ďalšie kolo

Súťažiaci

Do súťaže sa prihlásili štyria súťažiaci, ale jeden z nich sa napokon nedostavil. Celkovo sa teda súťaže zúčastnili traja súťažiaci so štyrmi robotmi (uvedení sú v poradí, ktoré si vylosovali a v ktorom absolvovali jednotlivé kolá):

      Autor         Ročník          Robot   
    Peter Lacko    2. ročník bc. štúdia	    Pathfinder
    Albert Diósi    1. ročník inž. štúdia    Mobot II
    Ján Palenčár    1. ročník dokt. štúdia   Iber I
    Albert Diósi    1. ročník inž. štúdia    Mobot I

Víťaz - Albert Diosi Tretí bol Peter Lacko
Obr. 4. Odovzdávanie cien víťazovi.            Obr. 5. Tretie miesto obsadil Peter Lacko.

Sponzori

Ceny pre víťazov venovali

KAR FEI STU
Katedra automatizácie
Volkswagen Slovakia
Volkswagen Slovakia
MicroStep HDO
MicroStep - HDO
Datalan, s.r.o.
Datalan, s.r.o.


Späť na obsah


O túto stránku sa stará a je za ňu zodpovedný: Richard Balogh. Posledná zmena: 28.6.2000