Informácie

Organizátori pripravujú propozície ďalšieho ročníka, ktorý bude o niečo náročnejší. Chceli by sme ho pripraviť pre účastníkov zo všetkých univerzít na Slovensku, aby sa mohlo zúčastniť viacej súťažiacich.

Informácie o súťaži vám podá

   Prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD.
   vedúci Katedry automatizácie a regulácie
   Ilkovičova 3
   812 19 Bratislava

   Tel.: 07 / 602 91 351
   Mail: juris@elf.stuba.sk

Prihlášky na ďalší ročník súťaže, propozície ako aj všetky ďalšie technické otázky o súťaži vám rád zodpovie
   Ing. Richard Balogh
   KAR FEI STU
   Ilkovičova 3
   812 19 Bratislava

   Tel.: 07 / 602 91 411
   Mail: balogh@elf.stuba.sk

Domáca stránka súťaže je

http://www.kar.elf.stuba.sk/akcie/contest.html


Späť na obsah


O túto stránku sa stará a je za ňu zodpovedný: Richard Balogh. Posledná zmena: 16. mája 2000