MIRO

    Obrázky
Autori: A.Diosi, R.Bakoš, O.Kužma, B.Mičušík, D.Ďurina
 
 
Na začiatok

Projekt je zameraný na vývoj mobilného inšpekčného systému, ktorý by umožnil na báze teleprítomnosti vykonávať monitoring a jednoduché manipulačné úkony v nebezpečnom prostredí. Uvedený systém umožňuje jednak znížiť, resp. úplne eliminovať nebezpečenstvo poškodenia zdravia človeka, ktorý takto interaguje s prostredím nepriamo prostredníctvom robota, a jednak umožňuje vykonať inšpekcie na miestach inak nedostupných.

 
Na začiatok

V rámci projektu bol skonštruovaný mobilný robot MIRO(Mobilný Inšpekčný RObot), ktorý slúži ako testovacia platforma pre ďalší výskum v oblasti riadenia pohonov, plánovania trajektórie, navigácie, tvorby komunikačného rozhrania apod. Pozostáva z dvoch základných častí:

 
 • Operátorské stanovište - zahŕňa riadiaci počítač s prísluąným programovým vybavením, monitor pre vizualizáciu obrazu z mobilného robota, 3D helmu pre reprodukciu stereobrazu (zatiaľ nie je k dispozícii), ako aj ďalšie programové vybavenie pre konfiguráciu robota, spracovanie nameraných údajov a testovacie účely. Stanovište je umiestnené vo vzdialenom, bezpečnom prostredí. Operátor riadi mobilný robot prostredníctvom systému teleprítomnosti.

 • Mobilný robot - univerzálna kolesová resp. pásová platforma pre pohyb v štrukturovanom, resp. čiastočne neštrukturovanom prostredí, vybavená prídavným meracím systémom pre potreby konkrétneho monitoringu. Robot je vybavený vizuálnym systémom a senzorickým systémom pre bezpečnú činnosť v prostredí. Komunikácia prebieha rádiovým spojením, resp. po kábli. Robot môže byť podľa potreby vybavený manipulačným ramenom, ďalšími senzorickými systémami a pracovnými nástrojmi.

 
Základné spôsoby činnosti:
 • Autonómny prieskum - realizácia štandardných predprogramovaných úloh, ktoré sa opakujú v pravidelných časových intervaloch, resp. sú iniciované operátorom. Ide napr. o periodický monitoring určitých veličín, keď je k dispozícii mapa prostredia a trajektória pohybu robota je dopredu určená. Operátor sleduje robot a v kritických situáciách môže zasiahnúť.

 • Prieskum na báze aktívnej teleprítomnosti - typicky v novom neznámom prostredí, operátor ovláda mobilný robot riadiacimi povelmi na základe spätnej audio-vizuálnej informácie.

 

Ďalšie spôsoby činnosti - napríklad sledovanie čiary v prípade použitia v aplikáciách automatického transportu materiálu a surovín. Vo všetkých spôsoboch operácie robot dokáže rozpoznať a vyhnúť sa prekážkam.

 
Na začiatok

Práce na robotovi stále prebiehajú, pričom súčasný stav opisuje následovná technická špecifikácia:

 
Platforma
 • Kolesová - trojkolka, predne koleso je hnacie i smerové
 • DC motory s prevodom 1:98, 24V, 0,64Nm riadené pomocou PWM
 • Odometrické senzory: precízny potenciometer 4000W 4W, inkrementálny snímač LARM 3600 inkr./otáčku
 • 12V, 12Ah gelový akumulátor
 • Max. rýchlosť 0.4m/s
 
Riadenie
 • 8-bitový mikropočítač SIEMENS SAB 80C517
 
Komunikácia
 • Komunikácia prebieha po kábli i rádiovým spojením
 • Riadenie: UHF dátové vysielacie/prijímacie moduly Radiometrix BiM-433-F, výkon 10mW, prenosová frekvencia 433MHz, prenosová rýchlosť 40Kbit/s na vzdialenosť 30m v budovách a 120m na voľnom priestranstve.
 • Vizuálny systém: Rádiový modul VTQ Videotronic GigaLink, prenosová frekvencia 2.4 GHz, 5 kanálov.
 
Vizuálny systém
 • Pan/tilt veža s DC motormi
 • ČB kamera Watec 380 TV r.
 
Operátorské stanovište
 • PC P500 + monitor + riadiaci softvér
 • Video capture board AV MASTER
 • Ovládací volant s pedálmi/Joystick
 • Komunikačný modul
 
Na začiatok

Kliknite na jednotlivé obrázky pre väčšiu verziu.

 
 
 
 
 
 
Na začiatok
Všetky videá sú veľkosti 320x240
 
2.3MB, 0:14min 1.5MB, 0:15min 3.0MB, 0:20min
2.5MB, 0:16min 3.3MB, 0:21min 5.6MB, 0:37min
 
 
Weebot Na začiatok Robot SID
Katedra Automatizácie a RegulácieMicrostep-MIS sr.o.