2007

Robotické prázdniny v8.2

Richard Balogh

Prvý septembrový týždeň (3. - 7. 9. 2007) plánujeme druhú časť robotických prázdnin 2007. Budeme pokračovať v aktivitách, ktoré sme začali v prvej časti na začiatku prázdnin (viď program). Hlavným cieľom ostáva vytvoriť team (prípadne aj viacej), ktorý

Uvedené dve súťaže samozrejme nie sú jediné možné, podporíme vznik tímov pre stavbu akéhokoľvek robota od súťaže Istrobot až po Grand Challenge...

Okrem toho však budeme myslieť aj na začiatočníkov a máme pripravené workshopy na ktorých si po stručnom úvode budete môcť sami niečo vyskúšať.

Podujatie sa uskutoční na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

Program

Prihláška

Meno:
Vek:
Škola, zamestanie:
Kontakt (adresa, tel.):
E-mail:
Aké je tu číslo?


Uzávierka prihlášok je 31. 8. 2007, 23:59:59.

Eurobot 2008 -- Nanorobots building Proteins

Predbežný názov budúceho ročníka je "Nanorobots building Proteins", pretože úlohou robotov bude z "molekúl" zostaviť "proteíny" - na ihrisku sa budú vyhľadávať farebné loptičky a tie treba umeisniť do cieľovej zóny na dlhšej strane ihriska. Ak sa podarí do cieľovej zóny umiestniť správnu jednoduchú kombináciu (napr. biela-modrá-biela), potom získaju prémiové body navyše. V každom prípade robot získa body za každu loptičku vo svojej cielovej zóne.

Viac informácií...

Robotour 2007 -- robotika.cz outdoor delivery challenge

Druhý ročník autonómnych outdoor robotov se bude konať zasa v parku Stromovka v Prahe. Na rozdiel od vlaňajšieho ročníka bude úlohou robotov po určenej trase po parkových cestičkách previezť náklad. Novinkou je i povolená kooperácia robotov, kedy tím môže nasadiť aj viacej strojov.

Viac informácií...

Pravdepodobnostná robotika

Úvod do tejto oblasti predniesol na svojej prednáške v prvej časti Robotických prázdnin náš hosť Tomáš Krajník. Keďže nás téma zaujala, skúsime vytvoriť pravidelný seminár, na ktorom by sme spoločne prešli knihou Thrun, Burghard, Fox: Probabilistic robotics.

Ďalšie články sú na autorovej stránke http://robots.stanford.edu/. Základné princípy a úvod je aj na http://robot.felk.cvut.cz/mor/

Cerebot a Lego

Cerebot je rozumná riadiaca jednotka s procesorom Atmel AVR ATmega64. Ukážeme, ako s touto jednotkou riadiť robota zostrojeného z komponentov stavebnice Lego Mindstorms.

Viac informácií...

Robot Scribbler

Robot Scribbler firmy Parallax má vo svojich útrobách procesor BasicStampII, takže sa dá programovať v jednoduchom jazyku Basic. Skúsme to ale netradične s Pythonom. Použijeme na to študijné materiály IPRE (Institute for Personal Robotics and Education). Vhodné aj pre začiatočníkov.

Viac informácií o robotovi...
Viac informácií o IPRE...

Diaľkomery firmy Sharp

Infra diaľkomery fimry Sharp súveľmi často používané senzory v robotike. V našom workshope sa zoznámime s princípom činnosti, dozviete sa na čo sa dajú a na čo nedajú použiť a môžete si ich aj vyskúšať. Vďaka sponzorovi (J. Hanzal, Snail Instruments) bude k dispozícii hneď niekoľko rozličných typov.

Viac informácií o senzoroch...
Viac informácií o sponzorovi...

Filtre

Stručný úvod do problematiky filtrov pre (takmer) laikov. Dozviete sa kde všade sa používajú a na čo, zoznámite sa s terminológiou a metódami, niečo si aj vyskúšame.

Archív

Ak ešte nestačilo, pozrite sa do archívu s minulými ročníkmi. Database connection failed:Unknown MySQL server host 'mysql.microstep-mis.sk' (22)