RoboCup Junior 2005 Slovensko

Richard Balogh, Pavel Petrovič, 2005-05-28
Súťaž v stavbe a programovaní robotov pre základné a stredné školy, 26. - 28.5.2005

Video: futbal 1 proti 1 (24MB), zachranar (18.5MB), futbal s tenisovou loptou (17.5MB).

Počas dvoch slnečných májových dní sa pod organizačným patronátom Slovenskej spoločnosti elektronikov a Školského výpočtového strediska v Banskej Bystrici konala súťaž v stavbe a programovaní robotov pre stredné a základné školy. Súťaž je otvorená aj súťažiacim zo zahraničia, ale tento rok prišlo len asi 40 timov zo škôl z rôznych kútov Slovenska.

Vo štvrtok sa súťažilo v troch štandardných kategóriách RoboCup Jr. - Tanec, Záchranár a Futbal jeden proti jednému. V kategórii Tanec sa prihliadalo hlavne na celkový umelecký dojem - medzi rozhodcami bola aj študentka tanečného odboru banskobystrického konzervatória, ale i na technickú úroveň vystúpenia robotov. V kategórii Záchranár rozhodoval počet bodov, ktoré roboty zbierali za úspešné označenie obetí rozmiestnených na čiare v miestnostiach arény, za obídenie prekážky a zvládnutie prerušenia čiary a nakloneného mosta; v prípade rovnosti bodov rozhodoval čas prejdenia dráhy. V kategórii Futbal rozhodovali výsledky zápasov, teda počty gólov. Organizátori prislúbili zapožičiavanie futbalových IR lôpt školám, ktoré prejavia záujem podľa ich možností.

 

Našu výpravu viedol Rišo Balogh, ktorý okrem prezentácie o Robotike predviedol i viacero zaujímavých robotov - triedičku, robota s kamerou, ktorý sleduje ping-pongovú loptičku, levitujúce vajíčko a Palo Petrovič, ktorého organizátori prizvali ako predsedu poroty a predviedol Robotnačku.

 

 

Navštívte stránku súťaže - pravidlá a ako to dopadlo a pozrite si Rišove fotky. Budeme sa tešiť ak nám o súťaži napíšete. V našom fóre čoskoro zavedieme kategóriu LEGO Robotika, ktoré je vhodným miestom na výmenu informácii o pouľití LEGO robotov v ąkolách a sú»aľi RoboCup. Budeme radi, ak Vás privítame medzi organizátormi sú»aľe.

Našu účasť sponzorovala firma Microstep-MIS, ĎAKUJEME!

MicroStep-MIS

© 2005 Richard Balogh, Pavel Petrovič
Napísané: 28. mája 2005.