Špecializované telemetrické vozidlo

Autor(i): Dávid Vincler, Kristián Ragančík

Základné údaje

Procesor: 2x ATmega328P, 1x ATmega2560
Veľkosť pamäte: celkovo 384 Kb
Frekvencia: každý procesor má 16Mhz
Senzory: 4x HC-SR04 , 2x MLX90614, 1x TCS230, 2x Pixy 2 CMUcam 5
Pohon: driver: 2x H-bridge L298N, 4x DC-motory 12V 77rpm
Napájanie: 1x - 11,1V 1,3A Li-pol batéria , 5V regulátor p
Programovací jazyk: Arduino(C++/C)
Zaujímavosti: Zaujímavosťou je ,že v robotovi sa nachádzajú 4 vedľajšie Arduina a 1 hlavné.
Domáca stránka robota: --

Popis

--