Novinky

Kategórie

Stopar

Stopár

Robot - stopár má čo najrýchlejšie prejsť zadanú dráhu a zdolať všetky jej nástrahy. Na dráhe sú umiestnené rozličné prekážky, napríklad tunel, prerušenie čiary alebo tehlička, ktorú treba obísť.
Podrobnosti...

Micromouse

Myš v bludisku

Autonómny robot - myš má čo najrýchlejšie nájsť cestu bludiskom. Pri hľadaní cesty bludiskom sa dá použiť pravidlo pravej, resp. ľavej ruky, ale takáto cesta nebude najkratšia.
Podrobnosti...

Ketchup

V sklade kečupu

V tejto kategórii je úlohou zostrojiť robota, ktorý dokáže správne usporiadať konzervy s paradajkovým pretlakom v sklade. Súťaží vždy dvojica robotov, vyhráva ten, ktorý rýchlejšie a dokonalejšie splní úlohu.
Podrobnosti...

Volna jazda

Voľná jazda

Táto kategória je určená na predvádzanie výrobkov, ktoré nespadajú do prvých troch kategórií. Každý súťažiaci môže predviesť všetko, čo jeho robot dokáže. O víťazovi rozhodne porota na základe prezentácie robota
Podrobnosti...


Spoločné pravidlá

Okrem toho platia pre všetky kategórie spoločné pravidlá týkajúce sa hlavne bezpečnosti a použitých materiálov.
Podrobnosti...


Prihláška

Uzávierka prihlášok je 1. apríla 7. apríla 2013. Pred vyplnením si prečítajte aj organizačné pokyny.
Vyplniť prihlášku...

Propagácia

Press
Stiahnite si fotky z minulého ročníka.

Download

[ ISTROBOT 2013 ]
Plagát k súťaži [.pdf, 2,5 MB]

[ ISTROBOT 2013 ]
Letáčik k súťaži [.pdf, 1,5 MB]