URPI FEI STU
FEI STU

Robotika.SK

 

NSN

Cisco

AVIR

Freescale

MicroStep

ME-Inspection SK

MicroStep-MIS

RLX
www.rlx.sk

Quark

Quark

OKO

mc2

 EE

Results / Výsledková listina

Index

 1. Linefollower / Stopár
 2. Micromouse / Myš v bludisku
 3. Ketchup stock / Sklad kečupov
 4. Freescale Race Challenge
 5. Free style / Voľná jazda
 6. Statistics / Štatistika

Linefollower / Stopár

 1. [ --:--] [0:14] [0:13]    #29 Lenčo (Andrej Lenčucha) z FIIT STU
 2. [0:17] [0:15] [0:16]    #24 Nite 3 (Lukáš Pariža) z
 3. [ --:--] [0:37] [0:28]    #13 Skviro (Vlado Veselý) z Bratislavy
 4. [ --:--] [0:31] [ --:--]    #34 Jedi47 (Milan Šnapko) z Chlebníc
 5. [ --:--] [0:43] [0:36]    #43 Aimi (Matěj Golembiovský) z Ostravy
 6. [1:02] [ --:--] [1:03]    #20 Ondra (Ondra Šesták) z Robozoru
 7. [1:04] [ --:--] [1:03]    #25 Brouk2 (Tomáš Velek) z Robozoru
 8. [1:05] [1:07] [1:06]    #16 Error (Viliam Mihálik) z Hrušova
 9. [1:58] [ --:--] [1:06]    #42 Problém2 (Petr Čech) z Robozoru
 10. [1:15] [ --:--] [1:11]    #81 Old Timer (Radim Stoklasa) z Bratislavy
 11. [ --:--] [ --:--] [1:22]    #46 Mrňous (Jirka Jindra) z Robozoru
 12. [ --:--] [1:43] [ --:--]    #32 Line Rover (Viktor Vaňo) z Nitry
 13. [1:45] [ --:--] [ --:--]    #62 Bobinátor (Juraj Bobošík) z Topoučian
 14. [ --:--] [2:30] [ --:--]    #48 Prototyp 3310 (Teodor Dobrucký, Michal Sadloň) z Kostolného

Note: Times in seconds for each run, [ --:--] means unsuccessful run (see rules).
Statistics: This category registered total 43 robots. Really did particicpate only 30, and only 15 from them did succeed at least in one run. Just two robots did succesfully all three runs.

Pozn.: Časy sú v sekundách za jednotlivé pokusy, [-:--] znamená, že robot dráhu neabsolvoval celú (viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 43 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 30, pričom dráhu absolvovalo aspoň raz iba 15 robotov. Z nich len dvaja dokázali dráhu prejsť vo všetkých troch pokusoch.Micromouse / Myš v bludisku

[ Maze 2011 Final ]

Final

 1. [0:18] Robot #67 Stuart (Dawid Harazim) Rybnik
 2. [0:25] Robot #66 Nite 3 (Lukáš Pariža) z
 3. [0:50] Robot #74 Morqa (Andrej Lenčucha) z FIIT STU

 4. [1:18] Robot #77 MicroB2S (Milan Šnapko) z Chlebníc
 5. [ --:--] Robot #75 Buggie (Matej Ondrášik, Daniel a Samuel Furkovci) z

[ Maze 2011 ]

Qualification

 1. [0:17] Robot #67 Stuart (Dawid Harazim) Rybnik
 2. [0:18] Robot #66 Nite 3 (Lukáš Pariža) z
 3. [0:56] Robot #74 Morqa (Andrej Lenčucha) z FIIT STU

 4. [1:01] Robot #77 MicroB2S (Milan Šnapko) z Chlebníc
 5. [1:54] Robot #78 LamBot 3.5 (Adam Trizuljak) z Bratislavy
 6. [2:08] Robot #61 E-puck (Daniel Skalický) z FMFI UK

 7. [2:13] Robot #64 Prima (Marcel Jokel) z Kremnice
 8. [3:13] Robot #75 Buggie (Matej Ondrášik, Daniel a Samuel Furkovci) z
 9. [4:15] Robot #72 PrianicBot (Juraj Fojtík) z Vrábľov

Listed is the so called contest time (see rules) together with the number of run when it was achieved. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 19 robots. Actually only 15 of them did contest and only 9 from those did solve the maze. Winner, robot Stuart uses the floodfill algorithm.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a číslo pokusu na ktorý bol dosiahnutý. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu.

Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 19 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 15, z toho cestu bludiskom našlo 9. Do finále postúpili 4 najlepší a 1 (Buggie) dostal divokú kartu. Poradie sa po finále nezmenilo. Robot Stuart používal algortimus Floodfill.

 

 

 

 

Ketchup stock / Sklad kečupov

Final / Finále


[Vysledkova tabulka]
Výsledky finálových zápasov.

Group A / Skupina A

[Vysledkova tabulka]
Výsledky skupiny A.

Group B / Skupina B

[Vysledkova tabulka]
Výsledky skupiny B.

Qualification / Kvalifikácia

No opponent robot, just to verify the robot is able to catch at least one can.

Súťažilo sa len samostatne, aby porota videla, že robot je schopný priniesť aspoň jednu plechovku.

 1. 4 Robot #84 Frankie (Dominik Fedor) z Jakloviec
 2. 4 Robot #93 VETERrobot (VeterRobot Team) zo ZŠ Veternicová

 3. 2 Robot #83 ARMtank (Martin Povišer, Honza Kučera) z Robozoru
 4. 2 Robot #94 PICtank (Roman Dvořák, Kryštof Celba) z Robozoru
 5. 1 Robot #90 omocha (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy
 6. 0 Robot #85 Lugge (Udo Schmelmer and Bernhard Mayer) aus Deggendorf
 7. 0 Robot #86 Franta (Igor Lacík, František Nagy) z FMFI UK
 8. 0 Robot #87 TomatoLM1 (Michasl Cibák, Jan Lizúch) z Liptovského Mikuláša

 9. 0 Robot #62 Bobinátor (Juraj Bobošík) z Topoľčian
 10. 0 Robot #89 TomatoLM2 (Filip Gaib) z Liptovského Mikuláša
 11. 0 Robot #91 Missile_ARM (Ján Hudec) z

Statistics: This category registered 12 robots and actually 11 of them did really contest. Even that in qualification more than half robots didn't succeed, real matches were more succesfull.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 12 robotov a 11 ich skutočne súťažilo. Hoci v kvalifikácii viac ako polovica neuspela, počas zápasov to už bolo zaujímavaješie.

 

 

 

 

Freescale Race Challenge

 1. Auto #108 Lightning (Lukáš Hrečko) z
 2. Auto #107 Carmagedon (Bc. Tomáš Pavlíček) z
 3. Auto #110 Monza.sk (Rastislav Ščevko) z MTF STU
 4. Auto #109 Ferdl (Udo Schmelmer and Bernhard Mayer) aus Deggendorf

Do finále, ktoré sa uskutoční 18. mája 2012 v Rožnově pod Radhoštěm postupujú Lukáš Hrečko a Tomáš Pavlíček z FEI STU v Bratislave.

Hlavné preteky


[Vysledkova tabulka]
Výsledky hlavných pretekov.

[FRC 2012 tvar drahy]
Pretekalo sa na tejto trati.

Vyraďovacie preteky


[Vysledkova tabulka]
Výsledky vyraďovacích pretekov.

[FRC 2012 tvar drahy]
Pretekalo sa na tejto trati.

 

 

 

 

Free style / Voľná jazda

 1. Robot #118 Prometheus (Ján Bačík, Viktor Šlapák) z Košíc
 2. Robot #112 Spirit Junior (Kamil Szabo) z Martina
 3. Robot #114 Protos IV (Alexander Sütő) z Košíc

 4. Robot #123 PocketBot 2 (Ondřej Staněk) z Prahy
 5. Robot #126 Stoffl (Udo Schmelmer) aus DeggendorfNote: First five places are the jury decision based on the presentation, poster and technical design. Other places were not determined.

Pozn.: Prvých päť miest určila porota na základe prezentácie, posteru a technického riešenia. Ďalšie poradie nebolo určené.

 

 

 

 

Jury price / Cena poroty

 

 

 

 

Statistics / Štatistiky

Total numbers of 76 robots did participate:

Napokon teda súťažilo 76 robotov:

Number of contestants / Počet súťažiacich:

Pripomienky a sťažnosti: balogh slimacik elf.stuba.sk

Comments send to: balogh [at] elf.stuba.sk© 2000-2012 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 23. 4. 2012, 22:36:00
Zodpovedný človek: Richard Balogh.