ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláąka] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

MissileBot

Author(s) / Autor(i): Ján Hudec


Characteristics / Základné údaje

Processor / Procesor: ATmega8
Memory / Pamä»: 8 kB
Freqency / Frekvencia: 4 MHz
Sensors / Senzory: 5 x IR pár vysielač / prijímač
Driven by / Pohon: krokové motory
Powered by / Napájanie: 6V Pb Acu 1300 mAh
Programmed in / Programovací jazyk: C
Interesting / Zaujímavosti: i2c LCD na drôtikoch
WWW / Domáca stránka robota:

Description / Popis


[Novinky] [Pravidlá] [Roboty] [Poradňa] [Archív]© 2010 Richard Balogh a autori.