Robotické prázdniny 3.0

Obsah

 1. Ciele
 2. Program
 3. Prihláška
 4. Organizačné informácie
 5. Archív - ako to vyzeralo vlani.

Ciele

Už tretí ročník stretnutia záujemcov o robotiku pod názvom 'robotické prázdniny' sa uskutočnil v dňoch 24.6 - 28.6.2002. Kurz trval jeden týžden a bol zameraný predovšetkým na programovanie mobilných robotov. Samozrejme, že myslíme aj na začiatočníkov, ktorých chceme uviesť do vedného oboru robotika ako takého, zahŕňajúc i ďalšie oblasti robotiky a oboznámili sme ich so základnými princípmi a pojmami, s ktorými sa stretávame v robotike.

Program

Streda

 • 9:30 Mikroprocesory PIC. (Richard Balogh, D-520)
 • 10:30 Samostatná práca na projektoch

 • 13:30 Sensors I (Stylianos Serghiou, D-424)
 • 14:15 Senzory II (Oto Kužma., D-424)
 • 14:30 Mikropočítač Basic Stamp II (Richard Balogh, D-520)

  Štvrtok

 • 9:00 Multiagentové systémy I. (Andrej Lúčny, D-424)
 • 10:00 Multiagentové systémy II. (Andrej Lúčny, D-424)
 • 11:00 Tlmenie mechanických kmitov (P.Hubinský, D-424)

 • 13:30 Mikroprocesory 2051 (Richard Balogh, D-520)
 • 14:30 Jopyho Roboty (Jopy Hečko, D-520)

  Piatok

 • 9:00 Atmel AVR a In-System programovanie. (Richard Balogh, D-520)
 • 11:00 Jak (ne)vyhrát Eurobot. (Zbyněk Winkler, MFF UK Praha, D-424)
 • 12:00 Prezentácie výsledkov práce na projektoch. (Všetci účastníci, D-520)