Výsledky súťaže RoboCup Junior Slovensko 2009
Results RoboCup Junior Slovakia 2009Zadanie konštrukčnej úlohy