Oddelenie teoretickej fyzuky FMFI UK
&
Slovenská fyzikálna spoločnosť

21. 10. 2008
Dr. Tomáš Blažek

FMFI UK Bratislava

LHC: prečo a načo
Motivácia pre dosiaľ najzložitejší experiment ľudstva

Abstrakt: V prednáške zrozumiteľným spôsobom vysvetlíme motiváciu, predpokladané ciele a potenciálne objavy na urýchľovači LHC spustenom 10. 9. 2008 v Laboratóriu CERN pri Ženeve. Zámerom seminára bude ukázať, že súčasná teória elementárnych častíc stojí na rázcestí, z ktorého pokračuje len niekoľko málo priechodných ciest. Hlavným kandidátom pre novú teóriu je supersymetrické rozšírenie Štandardného modelu.

Čas a miesto konania: 14:00, FMFI UK, Maxwellova miestnosť (F2-125)

Všetkých srdečne pozývame.