Accomodation ISTROBOT 2008 Ubytovanie
Update: 18.04.08
Night 18 19 Food 19 20
Robot Name / Meno Status? From / Odkiaž 18./19. 4. 19./20. 4. Dinner Breakfast Lunch FEI Dinner Breakfast
Robozor Josef Szylar st. OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1
SpaceShip Josef Szylar ml. OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1
Martin Kákona OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1
Camerus Jakub Kákona OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1Cara a Misa Roman Dvoøák OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1
Cholerik Lukáš Čížek OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1CamRider Martin Povišer OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1
PinkPanter Ondra Hlinka OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1Worm Kryštof Celba OK České Budėjovice 1 1 0 1 1 1 1
DDR! Alexander Sũtõ OK Košice 1 1 0 0 0 0 0Kalcik Marcin Kmiec OK Polska 1 1 1 1 1 1 1
Chimera Mateusz Komorkiewicz OK Polska 1 0 1 1 1 0 0
Dominik Kilian OK Polska 1 0 1 1 1 0 0

Marcin Rzepka OK Polska 1 0 1 1 1 0 0
Dariusz Marchewka OK Polska 1 0 1 1 1 0 0

Bartŗomiej Marchewka OK Polska 1 0 1 1 1 0 0Hento Lijun Wu OK GMH Trstená 1 0 1 1 1 0 0

Jana Hozová OK GMH Trstená 1 0 1 1 1 0 0
Lukáš Pariža OK GMH Trstená 1 0 1 1 1 0 0
Dunco Michal Lauko OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0Elektronko Pavol Beliančin OK Kysucké NM 1 0 1 1 1 0 0

+1 OK
1 0 1 1 1 0 0Matko Martin Hanzel OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0

Martin Czipp OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0Michaela H. Martin Abrahámek OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0

Miro Jagos OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0RoadRunner Jakub Labaj OK Žilina 1 0 1 0 0 0 0

Martin Hudík OK Žilina 1 0 1 0 0 0 0Davy Roman Briš OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0

Stanislav Gašpierik OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0Kerberos Martin Ambrózi OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0

Marián Bullo OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0Wolf Miroslav Vlk OK Žilina 1 0 1 1 1 0 0

PhDr. Mičúch Pavol OK Pov. Bystrica 1 0 1 1 1 0 0AJ(c)O Aleš Starý OK Pov. Bystrica 1 0 1 1 1 0 0
XrebelX Lukáš Lúčan OK Pov. Bystrica 1 0 1 1 1 0 0Dilong ZŠ Dilong
Trstená5

Merlin Pavol Pavlík
Liptovský Mikuláš5

InfraEye Dalibor Kadlíček
Piešany1

Century Tomáš Solarski
Ostrava, ČR2Nezaplatená záloha

V poriadku

Vacvalová

1


Porotcovia

6


Rakušania

8


Vlado Veselý

3


Hegedus Vráble

5


Furkovci

4


Spolu celkove

36 11 26 33 73 10 10Suma 30415
12600 3850 3120 2640 6205 1200 800