E-FoRce

Autor(i): Timotej Hliva, Pavol Tomčík

Základné údaje

Procesor: Arduino UNO - ATmega328P
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Arduino IDE - C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--