Partizán

Autor(i): Ľudovit Baranček

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorms
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: EV3
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--