logo

20. ročník medzinárodnej súťaže robotov
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave, Mlynská dolina

Istrobot 2020

Žiaľ, pre pandémiu coronavírusu sme nútení tento ročník súťaže v tej podobe ako ho poznáte, zrušiť.

Netýka sa to jednej jedinej kategórie - Voľná jazda, ktorá však prebehne diaľkovo. Do 10. 5. sa môžete prihlasovať, registrovaní súťažiaci potom nahrajú svoje video, fotky a dokumentáciu o svojom robotovi. Porotcovia z takto zdokumentovaných projektov vyberú tri, ktoré si zaslúžia ocenenie.

Dôležité termíny

 • 10. 5. 2020 - uzávierka prihlášok
 • 17. 5. 2020 - nahrávanie dokumentácie
 • 31. 5. 2020 - hodnotenie porotou
 • 1. 6. 2020 - vyhlásenie víťazov
 • neurčené - verejná prezentácia

Odborná porota

Vaše práce bude hodnotiť odborná porota v zložení:

 • prof. Ing. Peter Hubinský, PhD. (URK FEI STU) - predseda poroty
 • RNDr. Andrej Lúčny, PhD. (ME Inspection)
 • Ing. Juraj Čenteš (Robotika.SK)
 • Ing. Martin Dekan, PhD. (URK FEI STU)
 • RNDr. David Obdržálek, PhD. (MFF UK Praha)
 • Ing. Lukáš Palkovič, PhD. (Aerobtec)

Kategórie a pravidlá

Roboty súťažia v nasledujúcich kategóriách:

ico

Voľná jazda

Táto on-line kategória je určená na predvádzanie vašich robotov. Každý súťažiaci môže predviesť vo videu všetko, čo jeho robot dokáže. O víťazovi rozhodne porota na základe videoprezentácie robota

ico

Spoločné pravidlá

Naďalej platia pre všetky kategórie spoločné pravidlá týkajúce sa hlavne bezpečnosti a použitých materiálov.

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Registráciou a vyplnením prihlášky na súťaž Istrobot účastníci súhlasia so zverejnením svojich osobných údajov v podobe prihlášky, štartovej listiny a výsledkov na webe súťaže (istrobot.sk a robotika.sk). Mená víťazov sa môžu objaviť aj v tlačovej správe a médiach, ako aj na sociálnych sieťach (facebook, Instagram, YouTube). Súťažiaci súhlasí so zverejnením svojho videa na stránkach súťaže a sociálnych sieťach (napr. istrobot.sk, robotika.sk, facebook, Instagram, YouTube) samozrejme s uvedením autora.