2WD Turtle bot

Autor(i): Diego Ceja, Daniel Ceja

Základné údaje

Procesor: Atmega32U4
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Simulink
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--