Morqa

Autor(i): Andrej Lenčucha

Základné údaje

Procesor: ARM Cortex M4
Veľkosť pamäte: 64KB
Frekvencia: 96MHz
Senzory: 4x lidar, 1x Parallax TSL1401-DB Linescan Camera
Pohon: Pololu micro-motor
Napájanie: 1S Li-po
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: http://rgt.sk

Popis

--