Žehlička

Autor(i): Matúš Melicherík, Martin Ďuratný, Ján Ďuraňa

Základné údaje

Procesor: Atmega328 (Arduino uno)
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--