Walkman

Autor(i): Peter Czimmermann, Dominik Dlugoš

Základné údaje

Procesor: ATmega328
Veľkosť pamäte: 32KB
Frekvencia: 16MHz
Senzory: niesú
Pohon: 4x servo SG90
Napájanie: --
Programovací jazyk: Arduino INO
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--