Speedy

Autor(i): Martin Morháč, Juraj Fašang

Základné údaje

Procesor: Arduino Mega 2560
Veľkosť pamäte: 256KB
Frekvencia: 16MHz
Senzory: infračervený, dotykový. sledovač čiary
Pohon: 2x DC motor s prevodovkou
Napájanie: 2x 3.7V batéria
Programovací jazyk: Scratch, mBlock
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--