Peťo 1.1

Autor(i): Samuel Kacej

Základné údaje

Procesor: STM32F405
Veľkosť pamäte: 1MB, 192kB
Frekvencia: 168MHz
Senzory: --
Pohon: 2x DC
Napájanie: 3.7 li-po
Programovací jazyk: Micropython
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--