LUMA [FH-Wels]

Autor(i): Stefan Hattinger, Lukas Buchner, Madeleine Walderdorff

Základné údaje

Procesor: TI Sitara AM1808 (ARM926EJ-S core) @300 MHz
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: LVLM LegoMindstorms LabVIEW
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--