Blúdna myš

Autor(i): Max Maliar

Základné údaje

Procesor: ATmega2560
Veľkosť pamäte: 256 KB
Frekvencia: 16 MHz
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Arduino
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--