AIDA

Autor(i): Michal Gally, Šimon Gavula, Róbert Pompa

Základné údaje

Procesor: Arduiono Nano
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Roboscratch
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--