Kus č.3

Autor(i): Jakub Pilinský

Základné údaje

Procesor: ATmega32U4 (8-bit)
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--