LNX Bojová Sova II

Autor(i): Jakub Polák

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: 3x Color Sensor, 1x Ultrasonic Sensor
Pohon: 2x EV3 Large Motor
Napájanie: --
Programovací jazyk: Lego Mindstorms EV3 Software
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--