Gamča WALL-G

Autor(i): Matúš Mišiak, Jakub Hybal, Alexandra Klčová, Filip Dubina, Filip Žitňan, Tomáš Strýček, Matej Fekete

Základné údaje

Procesor: 2x Lego Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: 2x Pixy Camera for Lego, 1x Infrared sensor
Pohon: 5x EV3 Large Motor, 3x EV3 Medium Motor
Napájanie: --
Programovací jazyk: Lego Mindstorms SW
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--