Touareg cuDNN

Autor(i): Adrián Dylik

Základné údaje

Procesor: 1x i7, 2x Mega2560
Veľkosť pamäte: 16GB
Frekvencia: 2,6Ghz
Senzory: Lidar, Ultrazvuk, kamera, GPS, Kompas, enkoder
Pohon: DC 12V, 60W
Napájanie: 12 20Ah
Programovací jazyk: Matlab, Wiring
Zaujímavosti: vyhodnocovanie obrazu je pomocou neuronovej siete na grafickom procesore
Domáca stránka robota: --

Popis

robot je vyvíjany na sutaž robotour.