Drive! [FH-Wels]

Autor(i): Lukas Harrer, Simon Mircea

Základné údaje

Procesor: EV-3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Lego MindStorm
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--