MRVK

Autor(i): Matej Bartošovič, František Duchoň, Michal Hubík, Jakub Hažík, Richard Cánik, Michal Dobiš, Adam Sojka

Základné údaje

Procesor: Intel i7 2760qm
Veľkosť pamäte: 8Gb
Frekvencia: 2,4GHz
Senzory: Hokuyo, ADIS-16488, See3CAM_CU20 _CH, novatel propak6 oem638 oem615
Pohon: 2x100W jednosmerny
Napájanie: 22x1,2V NiMh 15Ah
Programovací jazyk: c++, python
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: http://nacero.sk

Popis

Robot je postavený na diferenciálnom podvozku. Používa ROS. Na lokálnu navigáciu používa algoritmus DWA s výhľadom na VFH a na globálnu navigáciu Djikstra.