Bludička

Autor(i): Vladimír Sako, Sebastián Hložný

Základné údaje

Procesor: ATMega328p
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--