LNX Bojová Sova

Autor(i): Jakub Polák

Základné údaje

Procesor: Lego Mindstorm EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: 3x Color Sensor, 1x Ultrasonic Sensor
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Lego Mindstorm EV3 Software
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--