Smurf

Autor(i): Tomáš Buday, Natália Brndiarová, Radovan Beniatka

Základné údaje

Procesor: Microbit
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Java
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--