Trezor NUT 2018

Autor(i): Martin Hošek, Lukáš Hošek, Ondrej Škorňák

Základné údaje

Procesor: LEGO Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: EV3-G
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--