Wall.e

Autor(i): Jakub Pilinský, Kristína Dinušová, Simona Škodová

Základné údaje

Procesor: ATMEGA 328P-PU
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--