EmIl

Autor(i): Daniel Prusak, Tomaš Sikora

Základné údaje

Procesor: arduino
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: C++
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--