LNX transBot

Autor(i): Tomáš Kováč, LNX robots, Radoslav Kováč


Characteristics

Processor: Lego Mindstorm EV3
Memory: --
Freqency: --
Sensors: EV3 Ultrasonic Sensor, 3x EV3 Color Sensor
Driven by: 6x AA
Power supply: --
Programmed in: EV3 Software App
Interesting: --
WWW: --

Description

Robot sa volá transBot, pretože ešte pred týždňom súťažil v Robocup futbale s infra loptou. Podvozok a rúčka zostali, senzory a predná časť boli upravené.