MRVK01

Autor(i): Miroslav Kohút, Michal Dobiš,Matej Bartošovič


Characteristics

Processor: i586,Broadcom BCM2836
Memory: --
Freqency: --
Sensors: --
Driven by: --
Power supply: --
Programmed in: C++/C, XML,
Interesting: --
WWW: --

Description

Mobilný robot MRVK01 s robotickým manipulátorom KV01 riadený pomocou Robotického operačného systému. Doplnený o simulácie a 3D model s tele-operačným riadením.