Cvrček2

Autor(i): Jozef Ondrejovič


Characteristics

Processor: ATmega 328P
Memory: 32kB Flash, 1kB EEPROM, 2kB RAM
Freqency: 16 MHz
Sensors: čiara - 8x dvojica IR LED+fototranzistor, tehla, záclona -1x mechanický dotykový senzor +3x optický snímač vzdialenosti
Driven by: 2x DC motory Pololu
Power supply: Batéria LiPo
Programmed in: Arduino / C++
Interesting: Doska Arduino Duemilanove, z ktorej je procesor vybratý a osadený v autíčku, je použitá ako interface pre programovanie robota.
WWW: http://www.arduino.cc

Description

Samonosná jednostranná doska plošných spojov. Zadný pohon dvoch nezávislých motorov. Predná trecia gulička. 8-bitový DIP-prepínač pre nastavenie parametrov – rýchlosť, smer obchádzania tehly, a i.