40 I CZTERY

Autor(i): Dominik Pamierok

Základné údaje

Procesor: LEGO
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: Lab View
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--