SkYi - Bot

Autor(i): Richard Džačovský

Základné údaje

Procesor: ATmega 32-16PU
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: 12Mhz
Senzory: QRD1114 , spinač
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: BASCOM-AVR
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--