.Gangster

Autor(i): Oliver Karvay, Timotej Strážovský, Dávid Gžib

Základné údaje

Procesor: Mindstorms NXT 2.0
Veľkosť pamäte: --
Frekvencia: --
Senzory: --
Pohon: --
Napájanie: --
Programovací jazyk: NXT-G
Zaujímavosti: --
Domáca stránka robota: --

Popis

--