ISTROBOT

[Novinky] [Pravidlá] [Prihláška] [Roboty] [Poradňa] [Archív] / English 

[News] [Rules] [Registration] [Robots] [Ask us] [Archive] / Slovensky 

 

Organizuje

URPI FEI STU
FEI STU

Robotika.SK

 

Sponzori

NSN

Cisco

AVIR

Freescale

MicroStep

ME-Inspection SK

MicroStep-MIS

RLX
www.rlx.sk

Mediálni partneri

Quark

RobotRevue

OKO

 EE

mc2

Results / Výsledková listina

Index

 1. Linefollower / Stopár
 2. Micromouse / Myš v bludisku
 3. Minisumo
 4. Free style / Voľná jazda
 5. Jury price / Cena poroty
 6. Statistics / Štatistika

Linefollower / Stopár

 1. [-:--,-] [-:--,-] [0:26,4]    #12 F.A.T. (A. Lenčucha, R. Gajanec), Trstená
 2. [0:32,0] [0:31,0] [-:---]    #13 Nite_1 (Lukáš Pariža) z
 3. [0:31,6] [-:--,-] [-:--,-]    #33 G.ENEK (M. Kaczmarek, M. Okarma), Krakow,
 4. [0:36] [-:--] [0:32]    #16 Just Epic (Ján Maťaš, Andrej Chudý, Martin Perešíni)
 5. [-:--] [-:--] [0:53]    #53 The Guardian (Mário Korčák) z Popradu
 6. [-:--] [-:--] [0:58]    #38 Dr. Perceptron (Martin Wolf, Peter Stopko) z Košíc

 7. [1:07] [-:--] [-:--]    #26 rho (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy
 8. [1:14] [-:--] [-:--]    #50 zenshin (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy
 9. [1:23] [-:--] [-:--]    #23 jBot (Adam Heinrich) z Opavy

 10. [-:--] [-:--] [1:24]    #41 Bender (Adam Heinrich, Zbyněk Moravec) z Opavy
 11. [-:--] [1:56] [-:--]    #40 Problém (Petr Čech) z Robozoru
 12. [-:--] [-:--] [2:16]    #30 Brouk (Tomáš Velek; Ignác Kolesnik) z Robozoru

 13. [-:--] [-:--] [2:58]    #52 Futbalista (Janko Briežnik a Martin Melicherčík)

Note: Times in seconds for each run, [-:--] means unsuccessful run (see rules).
Statistics: This category registered total 50 robots. Really did particicpate only 32, and only 13 from them did succeed at least in one run. None robot did succesfully all three runs.

Pozn.: Časy sú v sekundách za jednotlivé pokusy, [-:--] znamená, že robot dráhu neabsolvoval celú (viď pravidlá).

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 50 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 32, z toho dráhu absolvovalo aspoň raz iba 13 robotov. Z nich ani jeden nedokázal dráhu prejsť vo všetkých troch pokusoch.Micromouse / Myš v bludisku

[ Maze 2011 Final ]

Final

 1. 3:[00:14,84] #051 Gaia (Andrej Osuský) z Bratislavy
 2. 1:[00:19,55] #129 Ptuj (Dean Šeruga), Ptuj
 3. 2:[00:21,53] #126 roXor (Ján Hudec) z
 4. 2:[00:31,05] #124 Missile_bot 3 (Ján Hudec) z
 5. 1:[00:35,55] #127 MTS (Andrej Lenčucha, Rafael Gajanec) z Trstenej
 6. 2:[00:37,14] #057 rho (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy

[ Maze 2011 ]

Qualification

 1. 3:[00:23,09] #051 Gaia (Andrej Osuský) z Bratislavy
 2. 1:[00:29,24] #129 Ptuj (Dean Šeruga), Ptuj
 3. 3:[00:44,32] #126 roXor (Ján Hudec) z
 4. 1:[00:49,58] #124 Missile_bot 3 (Ján Hudec) z
 5. 1:[00:59,67] #127 MTS (Andrej Lenčucha, Rafael Gajanec) z Trstenej
 6. 2:[01:00,99] #057 rho (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy

 7. 1:[01:09,38] #020 Gauss (Andrej Osuský) z Bratislavy
 8. 4:[01:15,46] #058 The RAT (Marcin Okarma), Kraków
 9. 2:[01:28,20] #070 Prototype v3.0 (Aleksander Klemenčič), Ljutomer

 10. 1:[01:55,32] #071 Manah-Manah (Andrej Osuský) z Bratislavy
 11. 3:[02:06,01] #062 IoBot (Maroš Vaňo) z Martina
 12. 4:[02:17,97] #076 zenshin (Miroslav Kalinovský) z Bratislavy

 13. 1:[02:30,02] #074 Skviro (Vlado Vesely) z Bratislavy
 14. 2:[02:43,54] #063 facina_21 (Michal Chovanec) zo Žiliny
 15. 2:[03:39,55] #064 Aurum (Marcel Jokel) z Kremnice

 16. 2:[04:25,31] #069 PrianicBot (Juraj Fojtík) z Vrábľov

Listed is the so called contest time (see rules) together with the number of run when it was achieved. The contest time counts also the penalties for the touch of the robot and total time spent in the maze.

Statistics: This category registered 31 robots. Actually only 21 of them did contest and only 16 from them did solve the maze.

Uvedený je tzv. súťažný čas (viď pravidlá) a číslo pokusu na ktorý bol dosiahnutý. Súťažný čas zahŕňa aj trestné sekundy za dotyky a zohľadňujú aj celkový čas v bludiskou od štartu.

Vyčiarknuté roboty sa síce prihlásili, ale súťaže sa nezúčastnili.

Štatistika: Do tejto kategórie sa prihlásilo spolu 31 robotov. Súťaže sa zúčastnilo už len 21, z toho cestu bludiskom našlo 16. Do finále postúpilo 6 najlepších, ale poradie sa už nezmenilo.

 

 

 

 

MiniSumo

Final / Finále

 1. #95 Robot MiniKoks (Przemysław Elias, Michał Gazda), Kraków
 2. #97 Robot Boczek (Przemysław Elias, Michał Gazda), Kraków
 3. #88 Robot Jumper (David Miler) z Robozoru
 4. #87 Robot eMZet (Martin Ziman)
 5. #93 Robot Magni (Bernhard Mayer, Udo Schmelmer, Ricky Strohmeier), Deggendorf
 6. #92 Robot Forfiter (Przemysław Elias, Michał Gazda), Kraków


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group A / Skupina A

 1. #97 Robot Boczek (Przemysław Elias, Michał Gazda), Kraków
 2. #88 Robot Jumper (David Miler) z Robozoru
 3. #87 Robot eMZet (Martin Ziman)

 4. #82 Robot HeipaFjuschn XTX (Udo Schmelmer, Bernhard Mayer), Deggendorf
 5. #80 Robot Yonago (Adrián Dylik, Juliana Šimončicová) z


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Group B / Skupina B

 1. #95 Robot MiniKoks (Przemysław Elias, Michał Gazda), Kraków
 2. #92 Robot Forfiter (Przemysław Elias, Michał Gazda), Kraków
 3. #93 Robot Magni (Bernhard Mayer, Udo Schmelmer, Ricky Strohmeier), Deggendorf

 4. #91 Robot E.D.O. (Michal Brezani) zo Žiliny
 5. #94 Robot EpicMagni (Bernhard Mayer, Udo Schmelmer, Ricky Strohmeier), Deggendorf
 6. #90 Robot Berija (Krzysztof Piontek), Bełk


Prehľadná tabuľka vzájomných zápasov.

Hnutie nezúčastnených

Statistics: Total 16 robots did register, only 11 did come. Robots were divided into the 2 groups, finale enters 3 best from each group.

Štatistika: Prihlásilo sa spolu 16 robotov. Súťaže sa zúčastnilo len 11, ktorí súťažili v dvoch skupinách, z každej postúpili traja najlepší do finále.

 

 

 

 

Free style / Voľná jazda

 1. Zebulon #106 (Paweł Bańka, Jacek Chmiel, Julia Szymura), Kraków
 2. Protos 3 #101 (Alexander Sütő) z Košíc
 3. Siemens #112 (Jiří Štěpanovský) z Třebíče

Note: First three places are the jury decision based on the presentation, poster and technical design. Other places were not determined.

Pozn.: Prvé tri miesta určila porota na základe prezentácie, posteru a technického riešenia. Ďalšie poradie nebolo určené.

 

 

 

 

Jury price / Cena poroty

 

 

 

 

Statistics / Štatistiky

Total numbers of 78 robots did participate:

Napokon teda súťažilo 78 robotov:

Number of contestants / Počet súťažiacich:

Pripomienky a sťažnosti: balogh slimacik elf.stuba.sk

Comments send to: balogh [at] elf.stuba.sk© 2000-2011 Robotika.SK
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, tel. +421 - 2 - 602 91 411.
Posledná zmena: 22. 4. 2011, 22:32:52
Zodpovedný človek: Richard Balogh.